PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUANG HƯNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Duy DậuÂm nhạc6A30    
2Vũ Duy DậuÂm nhạc7A31    
3Vũ Duy DậuÂm nhạc8A22    
4Bùi Thị ThuCông nghệ6A30    
5Đoàn Trung SỹCông nghệ7A31    
6Phạm Thị HồngCông nghệ8A22    
7Đoàn Trung SỹCông nghệ9A27    
8Bùi Thị ThuĐịa lí6A30    
9Bùi Thị ThuĐịa lí7A31    
10Bùi Thị ThuĐịa lí8A22    
11Bùi Thị ThuĐịa lí9A27    
12Bùi Thị ThuGdcd6A30    
13Bùi Thị ThuGdcd7A31    
14Bùi Thị ThuGdcd8A22    
15Bùi Thị ThuGdcd9A27    
16Nguyễn Văn ThùyHóa học8A22    
17Nguyễn Văn ThùyHóa học9A27    
18Phạm Thị MýLịch sử6A30    
19Phạm Thị MýLịch sử7A31    
20Phạm Thị MýLịch sử8A22    
21Phạm Thị MýLịch sử9A27    
22Nguyễn Thế QuangMĩ thuật6A30    
23Nguyễn Thế QuangMĩ thuật7A31    
24Nguyễn Thế QuangMĩ thuật8A22    
25Nguyễn Thế QuangMĩ thuật9A27    
26Vũ Thị HươngNgoại ngữ6A30    
27Vũ Thị HươngNgoại ngữ7A31    
28Vũ Thị HươngNgoại ngữ8A22    
29Vũ Thị HươngNgoại ngữ9A27    
30Phạm Thị NhinhNgữ văn6A30    
31Phạm Thị MýNgữ văn7A31    
32Phạm Thị NhinhNgữ văn8A22    
33Phạm Thị MýNgữ văn9A27    
34Nguyễn Thị OanhSinh học6A30    
35Nguyễn Thị OanhSinh học7A31    
36Nguyễn Thị OanhSinh học8A22    
37Nguyễn Thị OanhSinh học9A27    
38Đoàn Trung SỹThể dục6A30    
39Đoàn Trung SỹThể dục7A31    
40Đoàn Trung SỹThể dục8A22    
41Đoàn Trung SỹThể dục9A27    
42Phạm Thị HồngToán6A30    
43Vũ Đình NguyệnToán6A30    
44Phạm Thị HồngToán7A31    
45Phạm Quang SaoToán8A22    
46Phạm Thị HồngToán9A27    
47Vũ Đình NguyệnToán9A27    
48Phạm Thị HồngVật lí6A30    
49Phạm Thị HồngVật lí7A31    
50Phạm Thị HồngVật lí8A22    
51Phạm Thị HồngVật lí9A27