Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo khối 8 29 717500
2 Sách giáo khoa khối 9 106 814900
3 Sách nghiệp vụ khối 6 109 1923300
4 Sách tham khảo khối 6 110 1693000
5 Sách giáo khoa khối 8 120 882200
6 Sách giáo khoa khối 7 122 926600
7 Sách nghiệp vụ khối 7 126 2296600
8 Sách giáo khoa khối 6 130 848000
9 Sách tham khảo khối 7 134 2331900
10 Sách nghiệp vụ khối 8 147 3247700
11 Sách nghiệp vụ khối 9 165 3765900
12 Sách nghiệp vụ dùng chung 262 3915500
 
TỔNG
1560
23363100
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Quang Hưng
Địa chỉ: Quang Hưng- Ninh Giang- Hải Dương- Điện thoại 03203569302 - Email: 320thcsquanghung@gmail.com
Hiệu trưởng: Vũ Đình Nguyện
30299520