PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUANG HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách giáo khoa khối 9 106 814900
2 Sách nghiệp vụ khối 6 109 1923300
3 Sách giáo khoa khối 8 120 882200
4 Sách giáo khoa khối 7 122 926600
5 Sách nghiệp vụ khối 7 126 2296600
6 Sách giáo khoa khối 6 130 848000
7 Sách tham khảo khối 9 131 3869400
8 Sách tham khảo khối 8 139 3965700
9 Sách nghiệp vụ khối 8 147 3247700
10 Sách tham khảo khối 6 149 2903300
11 Sách nghiệp vụ khối 9 165 3765900
12 Sách tham khảo khối 7 166 3220600
13 Sách nghiệp vụ dùng chung 262 3915500
 
TỔNG
1872
32579700