PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUANG HƯNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả
1 Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 Đã hết giờ Lớp 7Tiếng AnhVũ Thị HươngTừ 18 giờ 0 phút ngày 31/03/2020 đến 18 giờ 0 phút ngày 05/04/202091 [HyperLink2]
2 Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9 Đã hết giờ Lớp 9Tiếng AnhVũ Thị HươngTừ 18 giờ 0 phút ngày 31/03/2020 đến 18 giờ 0 phút ngày 05/04/202038 [HyperLink2]
3 Bài kiểm tra 15 phút Toán 7 Đã hết giờ Lớp 7ToánPhạm Thị HồngTừ 6 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 21 giờ 15 phút ngày 05/04/202091 [HyperLink2]
4 Bài kiểm tra 15 phút sinh học 7 Đã hết giờ Lớp 7Sinh họcNguyễn Thị OanhTừ 13 giờ 45 phút ngày 01/04/2020 đến 13 giờ 45 phút ngày 07/04/202035 [HyperLink2]
5 Bài kiểm tra 15 phút sinh học 8 Đã hết giờ Lớp 8Sinh họcNguyễn Thị OanhTừ 14 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 14 giờ 30 phút ngày 07/04/202023 [HyperLink2]
6 Bài kiểm tra 15 phút sinh học 9 Đã hết giờ Lớp 9Sinh họcNguyễn Thị OanhTừ 20 giờ 45 phút ngày 01/04/2020 đến 20 giờ 25 phút ngày 07/04/20207 [HyperLink2]
7 Bài kiểm tra 15 phút sinh học 6 Đã hết giờ Lớp 6Sinh họcNguyễn Thị OanhTừ 20 giờ 40 phút ngày 01/04/2020 đến 20 giờ 40 phút ngày 07/04/202015 [HyperLink2]
8 Bài kiểm tra 15 phút môn Ân nhạc lớp 6 Đã hết giờ Lớp 6Tổng hợpPhạm Quang SaoTừ 8 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 6 giờ 20 phút ngày 08/04/202027 [HyperLink2]
9 bài kiểm tra khảo sát kiến thức âm nhạc 6 Đã hết giờ Lớp 6Tổng hợpVũ Duy DậuTừ 9 giờ 35 phút ngày 01/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 08/04/202022 [HyperLink2]
10 bài kiểm tra khảo sát kiến thức âm nhạc 7 Đã hết giờ Lớp 7Tổng hợpVũ Duy DậuTừ 9 giờ 30 phút ngày 08/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 08/04/20202 [HyperLink2]
11 bài kiểm tra khảo sát kiến thức âm nhạc 8 Đã hết giờ Lớp 8Tổng hợpVũ Duy DậuTừ 9 giờ 35 phút ngày 01/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 08/04/202013 [HyperLink2]
12 bài kiểm tra khảo sát kiến thức âm nhạc 9 Đã hết giờ Lớp 9Tổng hợpVũ Duy DậuTừ 9 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 08/04/202015 [HyperLink2]
13 Bài kiểm tra môn địa 6, năm học 2019- 2020 Đã hết giờ Lớp 6Địa líBùi Thị ThuTừ 15 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 20 giờ 30 phút ngày 10/04/202045 [HyperLink2]
14 Đề kiểm tra môn địa lí , năm học 2019-2020 Đã hết giờ Lớp 7Địa líBùi Thị ThuTừ 15 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 20 giờ 30 phút ngày 10/04/202030 [HyperLink2]
15 Bài kiểm tra môn địa 8, năm học 2019- 2020 Đã hết giờ Lớp 8Địa líBùi Thị ThuTừ 15 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 20 giờ 30 phút ngày 10/04/202010 [HyperLink2]
16 Bài kiểm tra môn địa 9, năm học 2019- 2020 Đã hết giờ Lớp 9Địa líBùi Thị ThuTừ 15 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 20 giờ 30 phút ngày 10/04/20206 [HyperLink2]
17 Đề kiểm tra 15 phút Môn Văn 9 Đã hết giờ Lớp 9Ngữ vănPhạm Thị MýTừ 9 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 15/04/202025 [HyperLink2]
18 Đề kiểm tra 15 phút Môn Văn 9 Đã hết giờ Lớp 9Ngữ vănPhạm Thị MýTừ 9 giờ 30 phút ngày 01/04/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 15/04/202025 [HyperLink2]
19 Đề kiểm tra 15 phút Môn Văn 7 Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănPhạm Thị MýTừ 10 giờ 40 phút ngày 01/04/2020 đến 10 giờ 40 phút ngày 15/04/202045 [HyperLink2]
20 Bài kiểm tra 15 phút Toán 6 Đã hết giờ Lớp 6ToánPhạm Thị HồngTừ 6 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 15/04/202034 [HyperLink2]
21 Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 6 Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhVũ Thị HươngTừ 21 giờ 30 phút ngày 31/03/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 15/04/202047 [HyperLink2]
22 Bài kiểm tra 15 phút Toán 9 Đã hết giờ Lớp 9ToánPhạm Thị HồngTừ 6 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 21 giờ 30 phút ngày 15/04/202025 [HyperLink2]
23 Bài kiểm tra đại số chương 2 Toán 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánPhạm Quang SaoTừ 22 giờ 0 phút ngày 31/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 15/04/202038 [HyperLink2]
24 Bài kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh 8 Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhVũ Thị HươngTừ 22 giờ 0 phút ngày 31/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 15/04/202062 [HyperLink2]
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Quang Hưng
Địa chỉ: Quang Hưng- Ninh Giang- Hải Dương- Điện thoại 03203569302 - Email: 320thcsquanghung@gmail.com
Hiệu trưởng: Vũ Đình Nguyện
Đăng nhập