PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUANG HƯNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:55:35 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:55:30 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai14:55:25 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
4Khách vãng lai14:30:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8412
5Khách vãng lai14:18:03 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
6Khách vãng lai14:10:21 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai13:52:50 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai12:46:04 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
9Khách vãng lai12:35:49 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
10Khách vãng lai12:21:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8417
11Khách vãng lai11:57:25 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
12Khách vãng lai11:44:36 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai11:07:58 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00147
14Nguyễn Thị Huyền10:55:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai10:51:52 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00142
16Nguyễn Thị Huyền10:33:53 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
17Nguyễn Thị Huyền10:33:33 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
18Nguyễn Thị Huyền10:33:15 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
19Khách vãng lai10:24:29 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
20Nguyễn Thị Huyền10:17:29 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
21Nguyễn Thị Huyền10:17:04 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
22Nguyễn Thị Huyền10:04:48 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
23Khách vãng lai10:03:37 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8418
24Nguyễn Thị Huyền10:02:42 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
25Khách vãng lai10:02:37 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
26Khách vãng lai10:02:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
27Khách vãng lai10:01:44 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai09:31:49 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
29Khách vãng lai08:49:25 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8405
30Khách vãng lai08:38:21 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6496
31Khách vãng lai08:33:39 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai07:57:58 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
33Khách vãng lai07:46:23 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai07:43:38 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai06:57:39 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
36Khách vãng lai06:15:54 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai04:45:40 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
38Khách vãng lai04:44:52 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
39Khách vãng lai04:20:23 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
40Khách vãng lai03:36:32 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8418
41Khách vãng lai03:35:28 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai03:20:06 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=517
43Khách vãng lai02:54:25 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
44Khách vãng lai02:52:56 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
45Khách vãng lai02:44:34 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6467
46Khách vãng lai02:10:38 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
47Khách vãng lai01:47:16 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
48Khách vãng lai00:49:21 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai00:27:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/default.aspx
17 1 2019