PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUANG HƯNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 26/08/2019
Sáng: Chào cờ, thực hiện chuyện môn tuần 1
Chiều: Dạy học theo thời khóa biểu